بازیابی رمز عبور آکادمی 24Talk


همه خدمات با یک حساب

زبان آموزان گرامی، شما می‌توانید از یک حساب واحد برای مدیریت و ورود به همه خدمات آکادمی 24Talk مثل کلاس خصوصی، گروهی، دوره های خودآموز، آزمون ها و کارگاه های موجود استفاده کنید.

کلاس های خصوصی

درسنامه اختصاصی، ساعت های انتخابی

کلاس های گروهی

هزینه مناسب تر، ترمیک محور، رشد منظم

کارگاه های فعال

موضوعات خاص، اساتید مجرب

دوره های خودآموز

همیشه در دسترس، موضوع محور