لیست کارگاه های آکادمی 24Talk

شما میتوانید از لیست زیر، کارگاه های منتخب ما را مشاهده کنید.

کارگاه FCE(زوج)


تاریخ شروع 1399-12-20

قیمت 500,000 تومان
اطلاعات بیشتر ثبت نام

کارگاه FCE (فرد)


تاریخ شروع 1399-12-19

قیمت 500,000 تومان
اطلاعات بیشتر ثبت نام

دوره تربیت معلم (TTC)


تاریخ شروع 1399-12-19

قیمت 600,000 تومان
اطلاعات بیشتر ثبت نام

کارگاه های آموزشی 24Talk

در کارگاه آموزشی آکادمی 24Talk نکاتی از قبیل فشردگی کارگاه و استاد مجرب و سطح بندی کارگاه ها، در نظر گرفته میشود.

  • 1 تمرکز روی یک موضوع خاص

    در کارگاه ها، معمولا افراد برای موضوعی خاص جمع می شوند.به عنوان مثال در یک کارگاه ممکن است فقط روی مهارت speaking و یا بحث گرامر مطرح شود.

  • ما با توجه به تخصص اصلی اساتید آکادمی، کارگاه ها نسبت به موضوع و سطح مورد نظر ایجاد کردیم.

  • در کارگاه های ما تا جای ممکن سعی شده است که فشردگی در نظر گرفته شود تا افرادی که دوست دارند در دوره هایی سریع تر از یک کلاس معمولی و با هدفی دقیق تر از یک کلاس معمولی شرکت کنند بتوانند از این کارگاه ها نهایت استفاده را ببرند.